Sami (Stress Absorbing Membraam Interlayer)

Voor vloeistofdichte asfaltvloeren leveren wij een SAMI-constructie.( stress absorbing membraan interlayer). Een hooggemodificeerde bitumen dat in de asfaltconstructies er voor zorgt dat er een absolute waterdichte en scheurremmende laag ontstaat tussen 2 asfaltlagen of asfalt en beton. Het membraan wordt zo diep mogelijk in de asfaltconstructies aangebracht om schade van bovenaf te voorkomen. De hoeveelheid van 3 kg/ m2 wordt in 2 lagen aangebracht die afzonderlijk worden afgestrooid. Een hooggemodificeerde bitumenemulsie kan op een vochtige ondergrond worden aangebracht zonder dat er consessies aan de kwaliteit worden gedaan.

Sami:
-beschermd bodem en grondwater tegen verontreiniging
-geeft constructieve toevoeging
-voor duurzame asfaltverharding
-om scheurdoorgroei te voorkomen.