Gietasfalt / kleine reparaties asfalt

Gietasfalt / kleine reparaties asfalt

Met gietasfalt vullen we (boor)gaten, brede scheuren en ernstige rafeling. Voordeel is dat er veel minder materiaal benodigd is dan bij het traditionele bakfrezen. Bovendien ontstaan er geen koude lassen. Ook is er minder verkeersoverlast vanwege de niet benodigde frezen, zuigveegauto’s en het grote asfaltmaterieel.

Kortom minder overlast voor de weggebruiker en door de snelle afkoeling is de reparatie snel overrijdbaar voor het verkeer. De gaten worden vooraf schoon en droog geblazen.

Gietasfalt heeft een lage MKI score en CO2 uitstoot in vergelijking tot bakfrezen en asfalteren.