Partiële slijtlagen

De asfaltconstructies worden gescand op zichtbare schades in het wegdek.
Alleen deze schades worden voorzien van een slijtlaag. De assemblage van bitumen en mineraalaggregaat tot een slijtlaag gebeurt in een werkgang. Reparaties van scheuren en beschadigde oppervlakten worden op een efficiënte wijze uitgevoerd, met een minimale verkeershinder. Een videosysteem gekoppeld aan de computer registreert tijdens de bewerking de behandelde locaties en worden vastgelegd. De hoeveelheden aan te brengen bindmiddel en splitmateriaal worden vooraf ingesteld.