Slijtlagen

Maximaliseren van de levensduur , en minimaliseren van grondstoffen.
Het verhaal achter slijtlagen is transitie van grondstoffenproductiviteit.
Asfaltonderhoud goedkoop en efficiënt.
Slijtlagen is voor veel wegbeheerders een ondergeschoven kindje in het asfaltonderhoud.
Slijtlagen is bezig met een comeback. Steenslag met klassieke bitumen conserveren het asfalt op een eenvoudige en fraaie manier.
Eigenlijk is het verbazingwekkend dat Nederland , met zijn enorme economische rijkdom aan asfaltwegen zo weinig slijtlagen toepast om deze te verduurzamen.

Tijd voor een herwaardering

Wij willen partijen die bij asfaltonderhoud betrokken zijn op een neutrale wijze informeren. Wij wisselen kennis uit over de asfaltwegen, de schades die aan de oppervlakte komen en de verschillende conserveringstechnieken om schades te verhelpen en/of te voorkomen. In een tijd dat kennis en innovatie moeten komen van ondernemers, is het goed dat er een bedrijf is waar wegbeheerders hun “best in class” technieken kunnen halen voor asfaltconservering.
Specialisatie is goed voor de onderhoudskwaliteit van asfalt.
Steeds meer asfaltbedrijven doen een bewuste keuze om de slijtlagen te laten uitvoeren door “Akroh” . Een slijtlaagverwerkingsspecialist die het hele seizoen deze ingewikkelde werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast is het bekend dat hoe vaker een specialistisch team dit uitvoert des te hoger de kwaliteit ervan wordt.

Akroh

“meer dan slijtlagen”

Akroh is uniek als zelfstandig bedrijf in asfaltconservering, ontstaan uit de deeleconomie van diverse wegenbouwers. Een asfaltconserveringsbedrijf welke 6 maanden per jaar operationeel is. In de periode van april t/m september worden meer dan een miljoen m2 asfalt van slijtlagen voorzien. Op het gebied van performance slijtlagen hebben we grote stappen gezet. Deze slijtlagen worden ingezet om veroudering van asfalt tegen te gaan en deze te verduurzamen.
De grote drijfveer achter het bedrijf Akroh is het begrip duurzaamheid.
Mensen op een andere manier laten nadenken over problemen en mogelijkheden in het asfaltonderhoud. We hebben in enkele jaren tijd grote stappen meegemaakt, en we beseffen steeds meer hoe belangrijk deze transitie is voor asfaltonderhoud.
We zijn begonnen op basis van een visie en matktperspectief en dat blijven we voortdurend monitoren. Ook zijn we voortdurend bezig met verbindingen leggen met externe bedrijven. Zo verkrijgen we een overkoepelende strategie over de asfaltonderhoudsvraagstukken. Deze werkwijze geeft een goede balans tussen korte-en langetermijn waarmee we zowel de business van vandaag als morgen dekken. Het langetermijnvraagstuk van akroh is hoe het bedrijf kan helpen in een juiste en kostenbewuste onderhoudsstrategie van asfaltconstructies. De kosten van het asfaltonderhoud zijn enorm aan het toenemen , daarom werken wij aan preventie.
Allerlei conserveringsconstructies in slijtlagen waardoor wegen minder snel slijten en kapot gaan. Het is fantastisch om binnen Akroh daaraan te werken. Met name de samenwerking met externe bedrijven is erg boeiend. Die samenwerking toont de sterke voorkeur voor open innovatie. We scouten meer naar nieuwe technologie dan dat we die zelf ontwikkelen.
Een verdere specialisatie van slijtlaagproducten ligt voor de hand. De meer decoratieve esthetische slijtlagen met hun eigenschappen en de performance slijtlagen, de speciale slijtlagen voor grote oppervlakten om de veroudering van wegen tegen te gaan. Ons challenge onderhoudsprogramma geeft een antwoord op kleine oppervlakten zoals verkeersheuvels en speciale toepassingen zoals op zeedijken.