Micro - Combilaag

Een micro-combilaag is een combinatie van twee koude technieken, een oppervlaktebehandeling overlaagd met een emulsie-asfaltbeton.
Door de combinatie ontstaat er een 8 tot 10 mm dikke toplaag met een uiterlijk gelijk aan een dichtasfaltbeton. De bestandheid tegen wringend verkeer is gelijk aan die van conventioneel asfalt. De scheurvorming (doorgroei) aan het oppervlak wordt als gevolg van de krachtspreiding in het bindmiddel van de oppervlaktebehandeling vertraagd. De oppervlaktebehandeling werkt als een Sami onder het EAB.

Aan de micro-combilaag mag, mede vanwege de geringe laagdikte, geen bijdrage aand de constructieve sterkte worden toegekend, wel draagt het bij aan een hogere duurzaamheid. Bij de overweging tot toepassing van een micro-combilaag gelden overeenkomstige criteria als voor een oppervlaktebehandeling of een EAB. Een aangetast cq gerepareerd oppervlakte met nog voldoende constructieve sterkte.
Rotondes en intensief bereden kruispunten zijn voorbeelden waar de micro-combilaag (eventueel plaatselijk) kan worden overwogen.

Vanwege de hoge duurzaamheid kan de maatregel ook op doorgaande wegen in aanmerking komen omdat de dunne laag geen aanpassing van bestaande goten of straatkolken vereist.

De meest gekozen constructie bestaat uit 1,6 kg/m2 gemodificeerde bitumen ingestrooid met een steenslag 4/8mm en een EAB type 0/3 of 0/6. De levensduur van deze constructie is 10-15 jaar.